Föreningar i socknen
Föreningslivet frodas i socknen. Nedan en lista med en kort presentation och länk till deras egen hemsida.

Förening Beskrivning Länk
Akebäck Hembygdsförening Akebäck hembygdsförening äger, förvaltar och vårdar en äldre ladugård som är byggd med två byggtekniker, knuttimring och bulhusteknik.
Man driver också ett mindre skolmuseum i gammla skolmästarbostaden mitt emot kyrkan.
Man anordnar (i samarbete med Kyrkorådet) även firandet av årligt återkommande Botairdagen till Arne Jakobsson & Ragnhild Löfgren's minne.

Akebäck Fiberförening Akebäck fiber bildades April 2011 efter visst lobbande och analyserande av projektets förutsättningar under vintern 2010/2011.
Fiberföreningen planerade och byggde vårt fibernät som täcker hela socknen och lite till på mindre än ett år. Nätet togs i drift den 28 Februari 2012.

Akebäck Fruntimersförening Fruntimmersföreningen firade 2012 inte mindre än 150 år, dvs. den bildades redan 1862.

Akebäck Kyrkoråd Enligt "Gutasagan" från 1200-talet så byggde Botair av Akebäck den första kyrkan på Gotland på det som idag heter Kulstäde i Vall socken, vilket gränsar till Akebäck. Den kyrkan brändes dock ner enligt "Gutasagan" då "landet" inte kunde tåla en kristen kyrka.

Sedemera byggdes & invigdes Akebäck kyrka år 1149 (byggd under åren 1149-1199), och där kan man än idag beskåda en bildsten/skulptur av Botair om man får tro "Gutasagan".

Här ett par länkar till mer info.
Akebäcks kyrka på wikipedia. Akebäcks kyrka på Guteinfo.

För övrigt är det Akebäck kyrkoråd som sköter de övriga kyrkliga angelägenheterna i socknen.

Det finns för övrigt några intresseorganisationer representerade i socknen inom vårdarbete, jordbruk och ungdomsverksamhet.